@ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณณัฐวัฒน์  คงสุขสวัสดิ์
เบอร์  :  083-6035622
Email  Natthawatt_3@mirror.or.th

คุณบุญยิ่ง  ไม้เท้าทอง
เบอร์ 094-1475594
Email  : ying@mirror.or.th

คุณทีปกร  บัวแสงใส
เบอร์   085-2330951
Email  :  champ@mirror.or.th

@ติดต่อ
ศูนย์รับบริจาค  02-973-2236 ถึง 7 ต่อ 1000
โครงการคอมพิวเตอร์ฯ 02-973-2236 ถึง 7 ต่อ 1013
โทรสาร   :  02-973-2237 ต่อ 1090
Email  : donate@mirror.or.th

@ที่อยู่  :   เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 (แยก 4-7)
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

คลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่