โรงเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์แล้ว


ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รายชื่อโรงเรียน /หน่วยงาน /วัด ที่รับคอมพิวเตอร์
จังหวัด
จำนวนคอมพิวเตอร์ (ชุด)
1
  11/01/2562  
  โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม
   อ.เมือง จ.นครพนม
48
2
  18/01/2562  
   โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
   อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
42
3
  23/01/2562  
  โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
   อ.เทพา  จ.สงขลา
50
4
  23/01/2562  
  โรงเรียนวัดซึ้งบน
   อ.ขลุง จ.จันทบุรี
6
5
  8/02/2562  
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(เพื่อนำไปบริจาคต่อให้โรงเรียนวัดพระขาว อ.บางบาล จ.อยุธยา)
   อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
16
6
  11/02/2562  
  หน่วยงานการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
   อ.แม่สอด จ.ตาก
20
7
  18/02/2562  
  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิรน
   อ.สุคิรน จ.นราธิวาส
50
8
  18/02/2562  
  โรงเรียนบ้านหินสูง
   อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
20
9
  18/02/2562  
  โรงเรียนบวรมงคล
   อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
9
10
  21/02/2562  
  โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา)
   อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
25
11
  25/02/2562  
  โรงเรียนบ้านหินสูง
   อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
20
12
  26/02/2562  
  โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง
   อ.เวียงหนองล่อง จ.ลพบุรี
13
13
  1/03/2562  
  โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม
   อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
20
14
  5/03/2562  
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา3 จังหวัดสงขลา (หน่วยบริการนาหม่อม)
   อ.จะนะ จ.สงขลา
1
15
  21/03/2562  
  โรงเรียนห้วยหินวิทยาคม
   อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
10
16
  21/03/2562  
  โรงเรียนบ้านห้วยก้อม
   อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
5
17
  21/03/2562  
  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
   อ.เทพา จ.สงขลา
18
18
  21/03/2562  
  โรงเรียนบาโงยดูรียัน
   อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
34
19
  21/03/2562  
  โรงเรียนประชาภิบาล บางเขน
   อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร
22
20
  22/03/2562  
  โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
   อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
33
21
  22/03/2562  
  โรงเรียนสิรินคริสเตียน
   อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
28
22
  29/03/2562  
  โรงเรียนวัชรชัย
   อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
40
23
  3/04/2562  
  โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
   อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
28
24
  3/04/2562  
  โรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญา
   อ.เทพา  จ.สงขลา
6
25
  3/04/2562  
  ค่าส่งคอมหน่วยงานการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
   อ.แม่สอด จ.ตาก
20
26
  5/04/2562  
  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
   อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
30
27
  19/04/2562  
  โรงเรียนวัดบุยายใบ
   อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
23
28
  22/04/2562  
  โรงเรียนบ้านจะคือ
   อ.มืองเชียงราย จ.เชียงราย
4
29
  22/04/2562  
  โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)
   อ.สอง  จ.แพร่
6
30
  26/04/2562  
  โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน
   อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
27
31
  2/05/2562  
   โรงเรียนอนุบาลณิชดรุณ
   อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
5
32
  9/05/2562  
  โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง
   อ.เชียงของ จ.เชียงราย
15
33
  10/05/2562  
  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
   อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
5
34
  10/05/2562  
  โรงเรียนวัดหว่านบุญ
   อ.คลองหลวง จ.นครราชสีมา
43
35
  14/05/2562  
  โรงเรียนบ้านปราสาทหินนางรำ
   อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
3
36
  14/05/2562  
  โรงเรียนบ้านโนนตาเถร
   อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
3
37
  23/05/2562  
  โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม
   อ.จักราช จ.นครราชสีมา
25
38
  23/05/2562  
  วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
   อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
61
39
  23/05/2562  
  โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม
   อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
15
40
  23/05/2562  
  โรงเรียนบ้านบาตง
   อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
23
41
  28/05/2562  
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
   อ.หนองขาหย่าง  จ.อุทัยธานี
20
42
  5/06/2562  
  โรงเรียนบ้านประโดกสามัคคี
   อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
10
43
  7/06/2562  
  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
   อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
17
44
  14/06/2562  
  โรงเรียนบ้านร่วมมิตร
   อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
13
45
  17/06/2562  
  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
   อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
30
46
  17/06/2562  
  โรงเรียน​บ้านแม่กิ๊​
   อ.ขุนยวม​ จ.แม่ฮ่องสอน
13
47
  17/06/2562  
  โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์
   อ.เมือง จ.สตูล
18
48
  17/06/2562  
  โรงเรียนศรีอามาน
   อ.เมือง จ.สตูล
15
49
  20/06/2562  
  โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
   อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
24
50
  25/06/2562  
  โรงเรียนฤทัยทิพย์
   อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
50
51
  27/06/2562  
  โรงเรียนเปลือยน้อย
   อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
4
52
  27/06/2562  
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้17
   อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
24
53
  28/06/2562  
  โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
   อ.คง จ.นครราชสีมา
23
54
  28/06/2562  
  โรงเรียนบ้านหนองโสมง
   อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
15
55
  1/07/2562  
  คุณพรเพ็ญ นนทลักษณ์
   อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร
2
56
  3/07/2562  
  โรงเรียนวัดครุใน
   อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
15
57
  4/07/2562  
  โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง
   อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
14
58
  15/07/2562  
  โรงเรียนวัดสุทธจินดา ศธจ.นม
   อ.เมือง จ.นครราชสีมา
30
59
  17/07/2562  
  โรงเรียนบ้านแซรสะโบว
   อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
23
60
  17/07/2562  
  โรงเรียนบ้านไร่ฝาย
   อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
18
61
  17/07/2562  
  โรงเรียนบ้านวังพลับ
   อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
15
62
  17/07/2562  
  โรงเรียนบ้านดงลึก
   อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
5
63
  18/07/2562  
  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง
   อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
30
64
  23/07/2562  
  โรงเรียนบ้านนายาง
   อ.นาหมื่น จ.น่าน
20
65
  23/07/2562  
  โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์
   อ.เมือง จ.สตูล
0
66
  23/07/2562  
  โรงเรียนอนุบาลณิชดุล
   อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
5
67
  23/07/2562  
  โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม
   อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
23
68
  27/07/2562  
  โรงเรียนบ้านคูฟ้า
   อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
23
69
  30/07/2562  
  โรงเรียนบ้านไร่ขอนยาง
   อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
20
70
  30/07/2562  
  โรงเรียนบ้านท่าม่วง
   อ.เทพา  จ.สงขลา
16
71
  1/08/2562  
  โรงเรียนบ้านหนองขาม
   อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
5
72
  7/08/2562  
  โรงเรียนธาตุศรีนคร
   อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
30
73
  7/08/2562  
  โรงเรียนบ้านห้วยแหน
   อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
7
74
  7/08/2562  
  โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม
   อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
10
75
  8/08/2562  
   โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที
   อ.เมือง จ.ชลบุรี
22
76
  15/08/2562  
  ศูนย์พุทธะกิตติจิระ
   อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
4
77
  19/08/2562  
  โรงเรียนบ้านห้วยตาด
   อ.ด่านซ้าย จ.เลย
10
78
  21/08/2562  
  โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
   อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
6
79
  21/08/2562  
  โรงเรียนบ้านหนองแดง
   อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
15
80
  22/08/2562  
  โรงเรียนวัดกุฏิ(ชุ่มประชารังสรรค์)
   อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
23
81
  23/08/2562  
  โรงเรียนวัดอิมั้ง(พานิชราษฎร์อุทิศ)
   อ.ขลุง จ.จันทบุรี
20
82
  23/08/2562  
  โรงเรียนบ้านแม่ลาย
   อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
5
83
  2/09/2562  
  โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม
   อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง
10
84
  4/09/2562  
  โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
   อ.สี่คิ้ว จ.นครราชสีมา
58
85
  19/09/2562  
  โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
   อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
20
86
  19/09/2562  
  โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
   อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
20
87
  23/09/2562  
  โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
   อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
40
88
  24/09/2562  
  โรงเรียนวัดคูมอญ
   อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
5
89
  4/10/2562  
  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน(สพฐ.)
   อ.เถิน จ.ลำปาง
33
90
  10/10/2562  
  โรงเรียนบ้านปอเยาะ
   อ.เมือง จ.ยะลา
18
91
  10/10/2562  
  โรงเรียนบ้านปอเยาะ
   อ.เมือง จ.ยะลา
18
92
  15/10/2562  
  โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา
   อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
28
93
  16/10/2562  
  โรงเรียนวัดวังบุญ
   อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
21
รวมจำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (ชุด) 
1835