เดือน พ.ศ.

ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รายชื่อโรงเรียน /หน่วยงาน /วัด ที่รับคอมพิวเตอร์
จังหวัด
จำนวนคอมพิวเตอร์ (ชุด)
1
  6/01/2561  
  โรงเรียนป่าไม้สหกรณ์
   อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
33
2
  10/01/2561  
  โรงเรียนบ้านจกปก
   อ.แม่ระมาด จ.ตาก
9
3
  18/01/2561  
   โรงเรียนบ้านกิ้วลม
   อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
1
4
  19/01/2561  
   โรงเรียนบ้านกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)
   อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
13
5
  19/01/2561  
  โรงเรียนบ้านท่าชัย
   อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
13
รวมจำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (ชุด)  69

 


 เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 (แยก 4-7) ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-973-2236 ถึง 7 ต่อ 1013  โทรสาร : 02-973-2237 ต่อ 1090