โรงเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์แล้ว


ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รายชื่อโรงเรียน /หน่วยงาน /วัด ที่รับคอมพิวเตอร์
จังหวัด
จำนวนคอมพิวเตอร์ (ชุด)
1
  14/01/2564  
   โรงเรียน บ้านโนนสวรรค์
   อ.สำโรงทาบ  จ.สุรินทร์
20
2
  15/01/2564  
  โรงเรียน บ้านบึงพระราม
   อ. เขาฉกรรจ์  จ.สระแก้ว
10
3
  19/01/2564  
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 (หน่วยบริการนาทวี)
   อ.จะนะ จ.สงขลา
4
4
  19/01/2564  
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 (หน่วยบริการระโหนด)
   อ.จะนะ จ.สงขลา
3
5
  19/01/2564  
  โรงเรียน บ้านทุ่งโก
   อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
10
6
  19/01/2564  
  โรงเรียน บ้านโคกหนองลาด
   อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
10
7
  20/01/2564  
  โรงเรียน บ้านพงยือไร
   อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
20
8
  21/01/2564  
  โรงเรียน บ้านโคกยาง
   อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
27
9
  21/01/2564  
  โรงเรียนบ้านลิมุด
   อ.เมือง จ.ยะลา
5
10
  22/01/2564  
  โรงเรียนกระแซง (คุรุราษฎร์นุกูล)
   อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
1
11
  22/01/2564  
  โรงเรียนบ้านวังคมคาย
   อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
8
12
  27/01/2564  
  โรงเรียน นนท์ประสิทธิ์วิทยา
   อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
2
13
  27/01/2564  
  โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา
   อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
1
14
  28/01/2564  
  โรงเรียน บ้านชุมแสง
   อ.หนองหงส์  จ.บุรีรัมย์
10
15
  29/01/2564  
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
   อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
20
16
  1/02/2564  
  โรงเรียนบ้าน เหล่าม่วงโนนตาล
   อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์
20
17
  1/02/2564  
  มูลนิธิ ข้างเตียงเคียงกัน
   อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
5
18
  8/02/2564  
  โรงเรียน บ้านเขาอำนวยสุข
   อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
10
19
  9/02/2564  
  โรงเรียนบ้านเนินไพร
   อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
6
20
  10/02/2564  
  โรงเรียน บ้านหนองชุมเห็ด (ประจวบอุปถัมภ์)
   อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
22
21
  10/02/2564  
  โรงเรียน บ้านบุ่งคล้า
   อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
15
22
  11/02/2564  
  โรงเรียน วังชมพู
   อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
20
23
  16/02/2564  
  โรงเรียน บ้านคำแคนแก่นคูณ
   อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
6
24
  18/02/2564  
  โรงเรียน บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล.
   อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
13
25
  18/02/2564  
  โรงเรียน บ้านหนองอ้อ
   อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
8
26
  22/02/2564  
  โรงเรียนบ้านหนองมวงแต้
   อ.พยุห์  จ.ศรีสะเกษ
10
27
  25/02/2564  
  โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)สพฐ.
   อ.ด่านขนทด จ.นครราชสีมา
30
28
  26/02/2564  
  โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง
   อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
10
29
  3/03/2564  
  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
   อ.แก่งหางแมว  จ.จันทบุรี
25
30
  3/03/2564  
  โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา
   อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
15
31
  3/03/2564  
  โรงเรียนบ้านยา
   อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
5
32
  10/03/2564  
  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม
   อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
20
33
  10/03/2564  
  โรงเรียนเบญจคามวิทยา
   อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
30
34
  11/03/2564  
  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
   อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
23
35
  12/03/2564  
  โรงเรียนบ้านหัวป้าง
   อ.ปากช่อง จ.
15
36
  12/03/2564  
  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง
   อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
10
37
  19/03/2564  
  โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
   อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
20
38
  23/03/2564  
  โรงเรียน ชุมชนโนนแสนสุข
   อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
15
39
  24/03/2564  
  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม
   อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
20
40
  26/03/2564  
  โรงเรียนดงสว่างวิทยา
   อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
39
41
  1/04/2564  
  โรงเรียน วัดขุนไทยธาราราม
   อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
25
42
  5/04/2564  
  โรงเรียนบ้านสวาย
   อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
25
43
  5/04/2564  
  โรงเรียนบ้านนาสีนวล
   อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
17
44
  5/04/2564  
  โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร
   อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
22
45
  9/04/2564  
  โรงเรียนบ้านหนองกราด
   อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
4
46
  21/04/2564  
  โรงเรียนบ้านแสรออ
   อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
23
47
  4/05/2564  
  โรงเรียนบ้านเริงรมย์
   อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
25
48
  5/05/2564  
  โรงเรียนวัดเจริญภูผา
   อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
10
49
  5/05/2564  
  โรงเรียนบ้านควนสตอ
   อ.ควนโดน จ.สตูล
15
50
  5/05/2564  
  โรงเรียนบ้านดูสน
   อ.ควนโดน จ.สตูล
10
51
  24/05/2564  
  โรงเรียนบ้านสะพานหัก
   อ.จะนะ จ.สงขลา
12
52
  31/05/2564  
  โรงเรียนวัดควนวิไล
   อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
10
53
  4/06/2564  
  โรงเรียนบ้านม่วง
   อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
22
54
  9/06/2564  
  โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
   อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
5
55
  11/06/2564  
  โรงเรียนบ้านตะเภา
   อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
15
56
  14/06/2564  
  โรงเรียนวัดยาง
   อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
10
57
  16/06/2564  
  โรงเรียน วัดช่องแค
   อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
17
58
  16/06/2564  
  โรงเรียน บ้านหัวฝาย
   อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
21
59
  22/06/2564  
  โรงเรียนบ้านบัลลังก์
   อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
5
60
  28/06/2564  
   โรงเรียนบ้านหนองขวาง
   อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
1
61
  30/06/2564  
   โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ
   อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
22
62
  2/07/2564  
  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
   อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
6
63
  3/07/2564  
  โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร
   อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
5
64
  3/07/2564  
  วัดป่าบ้านหนองตอ
   อ.เมือง จ.อุดรธานี
25
65
  8/07/2564  
  โรงเรียนบ้านหนองขวาง
   อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
2
66
  9/07/2564  
  โรงเรียนบ้านเสม็ด
   อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
18
67
  14/07/2564  
  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง
   อ. ห้วยยอด จ.ตรัง
15
68
  17/07/2564  
  โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา
   อ.เมือง จ.พิจิตร
11
69
  17/07/2564  
  โรงเรียนวัดหนองแก้ว
   อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
10
70
  17/07/2564  
  โรงเรียน​วัด​หนอง​คุ้ม
   อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
0
71
  17/07/2564  
  โรงเรียน​บ้าน​บาง​พล้อ​ยาง​หลวง​
   อ.โพทะเล​ จ.พิจิตร
10
72
  19/07/2564  
  โรงเรียนบ้านเขาปูน
   อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์
12
73
  29/07/2564  
  โรงเรียนพุทธบาทวิทยา
   อ.เชียงกลาง จ.น่าน
64
74
  30/07/2564  
  ศูนย์พักคอยเขตบางซื่อ
   อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
6
75
  16/08/2564  
  โรงเรียน สอนศาสนา บ.สุไหงบาลา
   อ.เมือง จ.นราธิวาส
10
76
  16/08/2564  
  โรงเรียน บ้านลูโบ๊ะเยาะ
   อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
10
77
  23/08/2564  
  โรงเรียน วัดบุพนิมิต
   อ.แม่ลาน จ.
12
78
  24/08/2564  
  โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา
   อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
10
79
  25/08/2564  
  โรงเรียน บ้านห้วยกรด
   อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
15
80
  26/08/2564  
  โรงเรียนบ้านนาสองห้อง
   อ.เมือง จ.มุกดาหาร
16
81
  27/08/2564  
  โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์
   อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
8
82
  8/09/2564  
  โรงเรียนบ้านแตล
   อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
22
83
  10/09/2564  
  โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา
   อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
23
รวมจำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (ชุด) 
1189