โรงเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์แล้ว


ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รายชื่อโรงเรียน /หน่วยงาน /วัด ที่รับคอมพิวเตอร์
จังหวัด
จำนวนคอมพิวเตอร์ (ชุด)
1
  14/01/2564  
   โรงเรียน บ้านโนนสวรรค์
   อ.สำโรงทาบ  จ.สุรินทร์
20
2
  15/01/2564  
  โรงเรียน บ้านบึงพระราม
   อ. เขาฉกรรจ์  จ.สระแก้ว
10
3
  15/01/2564  
  คุณครู สุนทรา ชัยยะ
   อ.ขลุง จ.จันทบุรี
3
4
  19/01/2564  
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 (หน่วยบริการนาทวี)
   อ. จ.สงขลา
4
5
  19/01/2564  
  น้อง มุก นศ.ฝึกงาน
   อ. จ.
1
6
  19/01/2564  
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 (หน่วยบริการระโหนด)
   อ. จ.สงขลา
3
7
  19/01/2564  
  โรงเรียน บ้านทุ่งโก
   อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
10
8
  19/01/2564  
  โรงเรียน บ้านโคกหนองลาด
   อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
10
9
  20/01/2564  
  โรงเรียน บ้านพงยือไร
   อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
20
10
  21/01/2564  
  คุณ จันทร์เพ็ญ เทียมชัยภูมิ
   อ. จ.
27
11
  21/01/2564  
  โรงเรียน บ้านลิมุด
   อ.้เมือง จ.ยะลา
5
12
  21/01/2564  
  โรงเรียนบ้านลิมุด
   อ.เมือง จ.ยะลา
5
13
  22/01/2564  
  โรงเรียนกระแซง (คุรุราษฎร์นุกูล)
   อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
1
14
  22/01/2564  
  โรงเรียนบ้านวังคมคาย
   อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
8
15
  27/01/2564  
  โรงเรียน นนท์ประสิทธิ์วิทยา
   อ. จ.
2
16
  27/01/2564  
  โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา
   อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
1
17
  28/01/2564  
  โรงเรียน บ้านชุมแสง
   อ.หนองหงส์  จ.บุรีรัมย์
10
18
  29/01/2564  
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา @ 68
   อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
20
19
  1/02/2564  
  โรงเรียนบ้าน เหล่าม่วงโนนตาล
   อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์
20
20
  1/02/2564  
  มูลนิธิ ข้างเตียงเคียงกัน
   อ. จ.
5
21
  8/02/2564  
  โรงเรียน บ้านเขาอำนวยสุข
   อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
10
22
  9/02/2564  
  โรงเรียนบ้านเนินไพร
   อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
6
23
  10/02/2564  
  โรงเรียน บ้านหนองชุมเห็ด (ประจวบอุปถัมภ์)
   อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
22
24
  10/02/2564  
  โรงเรียน บ้านบุ่งคล้า
   อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
15
25
  11/02/2564  
  โรงเรียน วังชมพู
   อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
20
26
  12/02/2564  
  มูลนิธิ ข้างเตียงเคียงกัน
   อ. จ.
1
27
  16/02/2564  
  โรงเรียน บ้านคำแคนแก่นคูณ
   อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
6
28
  18/02/2564  
  โรงเรียน บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล.
   อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
13
29
  18/02/2564  
  โรงเรียน บ้านหนองอ้อ
   อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
8
30
  22/02/2564  
  คุณกฤตติญา ไชยสิทธิ์
   อ.่พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร
10
31
  25/02/2564  
  โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)สพฐ.
   อ.ด่านขนทด จ.นครราชสีมา
30
32
  26/02/2564  
  โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง
   อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
10
รวมจำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (ชุด) 
336