โรงเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์แล้ว


ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รายชื่อโรงเรียน /หน่วยงาน /วัด ที่รับคอมพิวเตอร์
จังหวัด
จำนวนคอมพิวเตอร์ (ชุด)
1
  14/01/2564  
   โรงเรียน บ้านโนนสวรรค์
   อ.สำโรงทาบ  จ.สุรินทร์
20
2
  15/01/2564  
  โรงเรียน บ้านบึงพระราม
   อ. เขาฉกรรจ์  จ.สระแก้ว
10
3
  19/01/2564  
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 (หน่วยบริการนาทวี)
   อ.จะนะ จ.สงขลา
4
4
  19/01/2564  
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 (หน่วยบริการระโหนด)
   อ.จะนะ จ.สงขลา
3
5
  19/01/2564  
  โรงเรียน บ้านทุ่งโก
   อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
10
6
  19/01/2564  
  โรงเรียน บ้านโคกหนองลาด
   อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
10
7
  20/01/2564  
  โรงเรียน บ้านพงยือไร
   อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
20
8
  21/01/2564  
  โรงเรียน บ้านโคกยาง
   อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
27
9
  21/01/2564  
  โรงเรียนบ้านลิมุด
   อ.เมือง จ.ยะลา
5
10
  22/01/2564  
  โรงเรียนกระแซง (คุรุราษฎร์นุกูล)
   อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
1
11
  22/01/2564  
  โรงเรียนบ้านวังคมคาย
   อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
8
12
  27/01/2564  
  โรงเรียน นนท์ประสิทธิ์วิทยา
   อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
2
13
  27/01/2564  
  โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา
   อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
1
14
  28/01/2564  
  โรงเรียน บ้านชุมแสง
   อ.หนองหงส์  จ.บุรีรัมย์
10
15
  29/01/2564  
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
   อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
20
16
  1/02/2564  
  โรงเรียนบ้าน เหล่าม่วงโนนตาล
   อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์
20
17
  1/02/2564  
  มูลนิธิ ข้างเตียงเคียงกัน
   อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
5
18
  8/02/2564  
  โรงเรียน บ้านเขาอำนวยสุข
   อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
10
19
  9/02/2564  
  โรงเรียนบ้านเนินไพร
   อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
6
20
  10/02/2564  
  โรงเรียน บ้านหนองชุมเห็ด (ประจวบอุปถัมภ์)
   อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
22
21
  10/02/2564  
  โรงเรียน บ้านบุ่งคล้า
   อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
15
22
  11/02/2564  
  โรงเรียน วังชมพู
   อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
20
23
  16/02/2564  
  โรงเรียน บ้านคำแคนแก่นคูณ
   อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
6
24
  18/02/2564  
  โรงเรียน บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล.
   อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
13
25
  18/02/2564  
  โรงเรียน บ้านหนองอ้อ
   อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
8
26
  22/02/2564  
  โรงเรียนบ้านหนองมวงแต้
   อ.พยุห์  จ.ศรีสะเกษ
10
27
  25/02/2564  
  โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)สพฐ.
   อ.ด่านขนทด จ.นครราชสีมา
30
28
  26/02/2564  
  โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง
   อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
10
29
  3/03/2564  
  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
   อ.แก่งหางแมว  จ.จันทบุรี
25
30
  3/03/2564  
  โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา
   อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
15
31
  3/03/2564  
  โรงเรียนบ้านยา
   อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
5
32
  10/03/2564  
  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม
   อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
20
33
  10/03/2564  
  โรงเรียนเบญจคามวิทยา
   อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
30
34
  11/03/2564  
  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
   อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
23
35
  12/03/2564  
  โรงเรียนบ้านหัวป้าง
   อ.ปากช่อง จ.
15
36
  12/03/2564  
  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง
   อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
10
37
  19/03/2564  
  โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
   อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
20
38
  23/03/2564  
  โรงเรียน ชุมชนโนนแสนสุข
   อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
15
39
  24/03/2564  
  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม
   อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
20
40
  26/03/2564  
  โรงเรียนดงสว่างวิทยา
   อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
39
41
  1/04/2564  
  โรงเรียน วัดขุนไทยธาราราม
   อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
25
42
  5/04/2564  
  โรงเรียนบ้านสวาย
   อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
25
43
  5/04/2564  
  โรงเรียนบ้านนาสีนวล
   อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
17
44
  5/04/2564  
  โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร
   อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
22
45
  9/04/2564  
  โรงเรียนบ้านหนองกราด
   อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
4
46
  21/04/2564  
  โรงเรียนบ้านแสรออ
   อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
23
47
  4/05/2564  
  โรงเรียนบ้านเริงรมย์
   อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
25
48
  5/05/2564  
  โรงเรียนวัดเจริญภูผา
   อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
10
49
  5/05/2564  
  โรงเรียนบ้านควนสตอ
   อ.ควนโดน จ.สตูล
15
50
  5/05/2564  
  โรงเรียนบ้านดูสน
   อ.ควนโดน จ.สตูล
10
51
  24/05/2564  
  โรงเรียนบ้านสะพานหัก
   อ.จะนะ จ.สงขลา
12
52
  31/05/2564  
  โรงเรียนวัดควนวิไล
   อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
10
53
  4/06/2564  
  โรงเรียนบ้านม่วง
   อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
22
รวมจำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (ชุด) 
783