เดือน พ.ศ.

ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รายชื่อโรงเรียน /หน่วยงาน /วัด ที่รับคอมพิวเตอร์
จังหวัด
จำนวนคอมพิวเตอร์ (ชุด)
1
  6/01/2561  
  โรงเรียนป่าไม้สหกรณ์
   อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
33
2
  10/01/2561  
  โรงเรียนบ้านจกปก
   อ.แม่ระมาด จ.ตาก
9
3
  18/01/2561  
   โรงเรียนบ้านกิ้วลม
   อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
1
4
  19/01/2561  
   โรงเรียนบ้านกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)
   อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
13
5
  19/01/2561  
  โรงเรียนบ้านท่าชัย
   อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
13
6
  24/01/2561  
  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
   อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
10
7
  24/01/2561  
  โรงเรียนบ้านหนองบง
   อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
18
8
  25/01/2561  
  โรงเรียนตาขุน
   อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
23
9
  30/01/2561  
  โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์
   อ.เมือง จ.สตูล
5
10
  6/02/2561  
  โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา
   อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
33
11
  6/02/2561  
  โรงเรียนทุ่งพะยอม
   อ.เมือง จ.กระบี่
12
12
  9/02/2561  
  โรงเรียนเพ็ชรจินดาวิทยา
   อ.ไพศาล จ.นครสวรรค์
32
13
  13/02/2561  
  โรงเรียนบ้านวังวัว(แดงอุทิศ)
   อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
23
14
  14/02/2561  
  โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา
   อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
30
15
  16/02/2561  
  โรงเรียนวัดจำปี
   อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
12
16
  19/02/2561  
  โรงเรียนบ้านท่าวัง
   อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
17
17
  19/02/2561  
  โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
   อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
8
18
  19/02/2561  
  โรงเรียนนิรันดรวิทยา
   อ.เมือง จ.นราธิวาส
20
19
  28/02/2561  
  โรงเรียนผไทรวมพล
   อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
20
20
  2/03/2561  
  โรงเรียนบ้านปาแตรายอ
   อ.รามัน จ.ยะลา
28
21
  5/03/2561  
  โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ
   อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
10
22
  9/03/2561  
  โรงเรียนอนุบาลณิชดรุณ
   อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
12
23
  13/03/2561  
  โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์
   อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
11
24
  15/03/2561  
  โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
   อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ
32
25
  18/04/2561  
  โรงเรียนบ้านเหล่าคาม
   อ.เชกา จ.บึงกาฬ
25
รวมจำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (ชุด)  450

 


 เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 (แยก 4-7) ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-973-2236 ถึง 7 ต่อ 1013  โทรสาร : 02-973-2237 ต่อ 1090