โรงเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์แล้ว


ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รายชื่อโรงเรียน /หน่วยงาน /วัด ที่รับคอมพิวเตอร์
จังหวัด
จำนวนคอมพิวเตอร์ (ชุด)
1
  6/01/2561  
  โรงเรียนป่าไม้สหกรณ์
   อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
33
2
  10/01/2561  
  โรงเรียนบ้านจกปก
   อ.แม่ระมาด จ.ตาก
9
3
  18/01/2561  
   โรงเรียนบ้านกิ้วลม
   อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
1
4
  19/01/2561  
   โรงเรียนบ้านกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)
   อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
13
5
  19/01/2561  
  โรงเรียนบ้านท่าชัย
   อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
13
6
  24/01/2561  
  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
   อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
10
7
  24/01/2561  
  โรงเรียนบ้านหนองบง
   อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
18
8
  25/01/2561  
  โรงเรียนตาขุน
   อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
23
9
  30/01/2561  
  โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์
   อ.เมือง จ.สตูล
5
10
  6/02/2561  
  โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา
   อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
33
11
  6/02/2561  
  โรงเรียนทุ่งพะยอม
   อ.เมือง จ.กระบี่
12
12
  9/02/2561  
  โรงเรียนเพ็ชรจินดาวิทยา
   อ.ไพศาล จ.นครสวรรค์
32
13
  13/02/2561  
  โรงเรียนบ้านวังวัว(แดงอุทิศ)
   อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
23
14
  14/02/2561  
  โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา
   อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
30
15
  16/02/2561  
  โรงเรียนวัดจำปี
   อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
12
16
  19/02/2561  
  โรงเรียนบ้านท่าวัง
   อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
17
17
  19/02/2561  
  โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
   อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
8
18
  19/02/2561  
  โรงเรียนนิรันดรวิทยา
   อ.เมือง จ.นราธิวาส
20
19
  28/02/2561  
  โรงเรียนผไทรวมพล
   อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
20
20
  2/03/2561  
  โรงเรียนบ้านปาแตรายอ
   อ.รามัน จ.ยะลา
28
21
  5/03/2561  
  โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ
   อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
10
22
  9/03/2561  
  โรงเรียนอนุบาลณิชดรุณ
   อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
12
23
  13/03/2561  
  โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์
   อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
11
24
  15/03/2561  
  โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
   อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ
32
25
  18/04/2561  
  โรงเรียนบ้านเหล่าคาม
   อ.เชกา จ.บึงกาฬ
25
26
  27/04/2561  
  โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส
   อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
28
27
  28/04/2561  
  โรงเรียนปทุมวิทยากร
   อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
123
28
  28/04/2561  
  โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
   อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
43
29
  1/05/2561  
  กศน.อำเภอศรีสาคร
   อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
15
30
  2/05/2561  
  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแงะ
   อ.จะแงะ จ.นราธิวาส
70
31
  4/05/2561  
  โรงเรียนบ้านห้วยแร่
   อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
17
32
  4/05/2561  
  โรงเรียนบ้านโคกพนมดี
   อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
12
33
  4/05/2561  
  โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน
   อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
10
34
  4/05/2561  
  โรงเรียนบ้านเขาวง
   อ.เมือง จ.ชุมพร
10
35
  5/05/2561  
  UNITED NATIONS UNIVERSITY
   อ. จ.กรุงเทพมหานคร
6
36
  7/05/2561  
  วัดเขาบุญมีดาราราม
   อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
1
37
  16/05/2561  
  โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
   อ.เมือง จ.กระบี่
20
38
  16/05/2561  
  โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง
   อ.เขาพนม จ.กระบี่
5
39
  16/05/2561  
  โรงเรียนบ้านเขาคราม (ศรีจันทร์อุทิศ)
   อ.เมืองกระบี่  จ.กระบี่
5
40
  16/05/2561  
  โรงเรียนบ้านคลองประสงค์
   อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
5
41
  16/05/2561  
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
   อ.คลองท่อม จ.กระบี่
10
42
  16/05/2561  
  โรงเรียนทุ่งพยอม
   อ.เมือง จ.กระบี่
4
43
  16/05/2561  
  โรงเรียนบ้านหว่างคลอง
   อ.เมือง จ.กระบี่
5
44
  18/05/2561  
  โรงเรียนบ้านบ้านประชาสันต์
   อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
13
45
  30/05/2561  
  โรงเรียนบ้านป่าไร่
   อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
23
46
  1/06/2561  
  โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์ อิสลามียะห์
   อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
15
47
  1/06/2561  
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
   อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
23
48
  1/06/2561  
  โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย
   อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
23
49
  1/06/2561  
  โรงเรียนบ้านหนองถาวร
   อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
17
50
  6/06/2561  
  โรงเรียนบ้านนาสิงห์
   อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
17
51
  8/06/2561  
  โรงเรียนวอนนภาศัพท์
   อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
43
52
  11/06/2561  
  มูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตาก
   อ.แม่สอด จ.ตาก
2
53
  13/06/2561  
  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
   อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
18
54
  21/06/2561  
  โรงเรียนบ้านหนองกง
   อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
20
55
  22/06/2561  
  โรงเรียนบ้านในห้วย
   อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
5
56
  22/06/2561  
  โรงเรียนบ้านหนองดุด
   อ.นาหว้า จ.
15
57
  4/07/2561  
  โรงเรียนคลองบางกระทึก
   อ.สามพราน จ.นครปฐม
12
58
  4/07/2561  
  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)
   อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
15
59
  4/07/2561  
  โรงเรียนบ้านตาเจา
   อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
14
60
  6/07/2561  
  โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา
   อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
33
61
  9/07/2561  
  โรงเรียนบ้านน้ำลัด
   อ.นาน้อย จ.น่าน
10
62
  20/07/2561  
  โรงเรียนวอนนภาศัพท์
   อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
50
63
  20/07/2561  
  โรงเรียนบ้านตลาดไทร
   อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
13
64
  25/07/2561  
  โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
   อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
70
65
  25/07/2561  
  โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
   อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
15
66
  28/07/2561  
  โรงเรียนบ้านดงบัง
   อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
22
67
  31/07/2561  
  โรงเรียนโนนสาสวรรค์
   อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
22
68
  7/08/2561  
  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
   อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
17
69
  9/08/2561  
  วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
   อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
30
70
  10/08/2561  
  โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
   อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
14
71
  16/08/2561  
  โรงเรียนบ้านเค็ง
   อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
25
72
  16/08/2561  
  โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม)
   อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
24
73
  6/09/2561  
  วัดเขาบุญมีดาราราม(วัดทุ่งคา)
   อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
30
74
  9/09/2561  
  โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง
   อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
18
75
  9/09/2561  
   โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ
   อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
10
76
  9/09/2561  
  โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล
   อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
15
77
  13/09/2561  
  โรงเรียนพัฒนาการศึกษา
   อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
17
78
  17/09/2561  
  ศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมและอัลกุรอ่านประจำมัสยิดเตี๊ยรายอ
   อ.มายอ จ.ปัตตานี
23
79
  3/10/2561  
  มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าและการกุศลยะลา
   อ.เมือง จ.ยะลา
68
80
  3/10/2561  
  โรงเรียนวัดหนองบัว
   อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
16
81
  3/10/2561  
  โรงเรียนบ้านเสมอใจ
   อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
8
82
  3/10/2561  
  โรงเรียนบ้านนางรอง
   อ.คลองท่อม จ.กระบี่
9
83
  9/10/2561  
  วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
   อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
36
84
  14/10/2561  
  โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก
   อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
56
85
  14/10/2561  
  นายพรพิทักษ์ คำม่วน
   อ.สอบดาว จ.จันทบุรี
2
86
  14/10/2561  
  โรงเรียนบ้านห้วยสาร
   อ.เขาพนม จ.กระบี่
5
87
  21/10/2561  
  โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา
   อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
3
88
  22/11/2561  
  โรงเรียนบ้านหนองแขม
   อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูมิ
5
89
  22/11/2561  
  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก
   อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
18
90
  22/11/2561  
  โรงเรียนศึกษาศาสตร์อิสลาม
   อ.แว้ง จ.นราธิวาส
33
91
  22/11/2561  
  โรงเรียนบ้านหว่างคลอง
   อ.เมือง จ.กระบี่
11
92
  22/11/2561  
  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์
   อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
12
93
  22/11/2561  
  โรงเรียนบ้านสามแยก(สามแยกผดุงวิทย์)
   อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
10
94
  22/11/2561  
  โรงเรียนบ้านคำโพน
   อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
10
95
  22/11/2561  
  โรงเรียนบ้านนิคม
   อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
10
96
  22/11/2561  
  โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง
   อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
10
97
  27/11/2561  
  โรงเรียนบ้านห้วยสาร
   อ.เขาพนม จ.กระบี่
5
98
  3/12/2561  
  โรงเรียนวังหินวิทยา
   อ.เถิน จ.ลำปาง
24
99
  10/12/2561  
  โรงเรียนศุภวิทย์
   อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
20
100
  10/12/2561  
  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
   อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
7
รวมจำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (ชุด) 
1950