โรงเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์แล้ว


ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รายชื่อโรงเรียน /หน่วยงาน /วัด ที่รับคอมพิวเตอร์
จังหวัด
จำนวนคอมพิวเตอร์ (ชุด)
1
  11/01/2562  
  โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม
   อ.เมือง จ.นครพนม
48
2
  18/01/2562  
   โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
   อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
42
3
  23/01/2562  
  โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
   อ.เทพา  จ.สงขลา
50
4
  23/01/2562  
  โรงเรียนวัดซึ้งบน
   อ.ขลุง จ.จันทบุรี
6
5
  8/02/2562  
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(เพื่อนำไปบริจาคต่อให้โรงเรียนวัดพระขาว อ.บางบาล จ.อยุธยา)
   อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
16
6
  11/02/2562  
  หน่วยงานการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
   อ.แม่สอด จ.ตาก
20
7
  18/02/2562  
  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิรน
   อ.สุคิรน จ.นราธิวาส
50
8
  18/02/2562  
  โรงเรียนบ้านหินสูง
   อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
20
9
  18/02/2562  
  โรงเรียนบวรมงคล
   อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
9
รวมจำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (ชุด) 
261