โรงเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์แล้ว


ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รายชื่อโรงเรียน /หน่วยงาน /วัด ที่รับคอมพิวเตอร์
จังหวัด
จำนวนคอมพิวเตอร์ (ชุด)
1
  11/01/2562  
  โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม
   อ.เมือง จ.นครพนม
48
2
  18/01/2562  
   โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
   อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
42
3
  23/01/2562  
  โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
   อ.เทพา  จ.สงขลา
50
4
  23/01/2562  
  โรงเรียนวัดซึ้งบน
   อ.ขลุง จ.จันทบุรี
6
5
  8/02/2562  
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(เพื่อนำไปบริจาคต่อให้โรงเรียนวัดพระขาว อ.บางบาล จ.อยุธยา)
   อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
16
6
  11/02/2562  
  หน่วยงานการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
   อ.แม่สอด จ.ตาก
20
7
  18/02/2562  
  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิรน
   อ.สุคิรน จ.นราธิวาส
50
8
  18/02/2562  
  โรงเรียนบ้านหินสูง
   อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
20
9
  18/02/2562  
  โรงเรียนบวรมงคล
   อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
9
10
  21/02/2562  
  โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา)
   อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
25
11
  25/02/2562  
  โรงเรียนบ้านหินสูง
   อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
20
12
  26/02/2562  
  โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง
   อ.เวียงหนองล่อง จ.ลพบุรี
13
13
  1/03/2562  
  โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม
   อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
20
14
  5/03/2562  
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา3 จังหวัดสงขลา (หน่วยบริการนาหม่อม)
   อ.จะนะ จ.สงขลา
1
15
  21/03/2562  
  โรงเรียนห้วยหินวิทยาคม
   อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
10
16
  21/03/2562  
  โรงเรียนบ้านห้วยก้อม
   อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
5
17
  21/03/2562  
  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
   อ.เทพา จ.สงขลา
18
18
  21/03/2562  
  โรงเรียนบาโงยดูรียัน
   อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
34
19
  21/03/2562  
  โรงเรียนประชาภิบาล บางเขน
   อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร
22
20
  22/03/2562  
  โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
   อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
33
21
  22/03/2562  
  โรงเรียนสิรินคริสเตียน
   อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
28
22
  29/03/2562  
  โรงเรียนวัชรชัย
   อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
40
23
  3/04/2562  
  โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
   อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
28
24
  3/04/2562  
  โรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญา
   อ.เทพา  จ.สงขลา
6
25
  3/04/2562  
  ค่าส่งคอมหน่วยงานการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
   อ.แม่สอด จ.ตาก
20
26
  5/04/2562  
  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
   อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
30
รวมจำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (ชุด) 
614