นามผู้บริจาค


ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รายชื่อ /บริษัท/หน่วยงาน ผู้บริจาค
1
  09/01/2561  
  บริษัทออร์บิท ดีไซน์
2
  10/01/2561  
  บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
3
  10/01/2561  
  บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด
4
  12/01/2561  
  บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด
5
  15/01/2561  
  DyStar Thai Ltd.
6
  15/01/2561  
  บริษัทอินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)
7
  16/01/2561  
  บริษัท บางกอกเจน จำกัด สาขา สระบุรี
8
  17/01/2561  
  บริษัท ลินฟ้อกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
9
  18/01/2561  
  คุณอโนชา หงส์บุรินทร์
10
  19/01/2561  
  ทพญ.บงกชรัตน์ ลือสุวรรณกิจ
11
  22/01/2561  
  Krittanat
12
  23/01/2561  
  Asia Exotic Co., Ltd.
13
  24/01/2561  
  บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด
14
  25/01/2561  
  บริษัท Halcyon Technology
15
  29/01/2561  
  Thai Nisshin Technomic Co.,LTD.
16
  29/01/2561  
  บริษัท โยชิมุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด
17
  31/01/2561  
  บมจ.จีสตีล
18
  01/02/2561  
  Suisse - Thailand
19
  02/02/2561  
  บริษัท ไอคอน เพอเฟค จำกัด
20
  05/02/2561  
  บริษัท ทีซีซี โฮเทลแอสแสท แมนเน็จเม้นท์ จำกัด (สาขา1)
21
  05/02/2561  
  บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จำกัด
22
  06/02/2561  
  AB Food & Beverages (Thailand) Ltd.
23
  07/02/2561  
  บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
24
  09/02/2561  
  บริษัท ไลฟ์ ทีวี จำกัด
25
  12/02/2561  
  Embroidery DigiThaizing Co.,Ltd.
26
  13/02/2561  
  Wonderful Thai Electronic Co.,Ltd.
27
  14/02/2561  
  มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
28
  20/02/2561  
  บริษัท ฟาร์เมอร์ ซัพพลาย จำกัด
29
  21/02/2561  
  บริษัท ซีเดล เซ้าท์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
30
  22/02/2561  
  Nathalin Co., Ltd
31
  24/02/2561  
  บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
32
  26/02/2561  
  บริษัท ฟาร์เมอร์ ซัพพลาย จำกัด
33
  27/02/2561  
  คุณแพรว
34
  01/03/2561  
  Commy Corporation Co.,Ltd
35
  06/03/2561  
  084-1444661
36
  07/03/2561  
  บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
37
  13/03/2561  
  บริษัท ออนเซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
38
  16/03/2561  
  บริษัทเจ็ทไทย พลาสติกอินดัสตรีส์ จำกัด
39
  19/03/2561  
  บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
40
  20/03/2561  
  บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด
41
  21/03/2561  
  บริษัท วินสันสกรีน จำกัด
42
  21/03/2561  
  บริษัท ฟาร์เมอร์ ซัพพลาย จำกัด
43
  23/03/2561  
  บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
44
  26/03/2561  
  คณะสถิติประยุกต์ NIDA
45
  28/03/2561  
  EASSET Co., Ltd.
46
  29/03/2561  
  มหาวิทยาลัยมหิดล
47
  03/04/2561  
  คุณธวีวัช
48
  04/04/2561  
  คุณภาณุเมศวร์ กล่ำสกุล
49
  04/04/2561  
  เทสโก้โลตัส สำนักงานใหญ่
50
  05/04/2561  
  บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
51
  09/04/2561  
  คณะสถิติประยุกต์ NIDA
52
  10/04/2561  
  บริษัท คิทเช่น เทค จำกัด
53
  10/04/2561  
  The Swatch Group Trading (Thailand) Ltd.
54
  11/04/2561  
  บจก. เอ็น.เอส.ดีลักซ์
55
  18/04/2561  
  Pacific Internet(Thailand) Limi
56
  18/04/2561  
  บริษัทอีแมรีโอ (ประเทศไทย) จำกัด
57
  24/04/2561  
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.
58
  25/04/2561  
  Schenker (Thai) Ltd.
59
  26/04/2561  
  บริษัท รีนุส โลจิสติกส์ จำกัด
60
  26/04/2561  
  บริษัท สำนักงานอีวายจำกัด
61
  30/04/2561  
  Thai Nisshin Technomic Co.,LTD.
62
  30/04/2561  
  บริษัท ไทยนิสชิน เทคโนมิค จำกัด
63
  30/04/2561  
  บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด
64
  05/05/2561  
  Jardine Engineering Company Limited
65
  07/05/2561  
  บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
66
  08/05/2561  
  Chevron Thailand Exploration & Production, Ltd.
67
  10/05/2561  
  บริษัท เอ็กซ์ซอร์ ไลฟ์ จำกัด
68
  11/05/2561  
  บริษัท ดีเอส แมนชั่น จำกัด
69
  11/05/2561  
  Gerald M (Jerry) Roberts
70
  12/05/2561  
  บริษัท เอช.ไอ.เอส.ทัวร์ส์จำกัด
71
  14/05/2561  
  กระทรวงสาธารณสุข
72
  15/05/2561  
  บริษัท พีซีเอ็มคอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด
73
  15/05/2561  
  บริษัท ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
74
  15/05/2561  
  บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด (สำนักงานใหญ่)
75
  15/05/2561  
  บริษัท บีริช(ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
76
  15/05/2561  
  G3 Glogistics ( Thailand ) Co.,Ltd.
77
  17/05/2561  
  โรงแรมฮอลอเดย์อินกรุงเทพ สีลม
78
  18/05/2561  
  โลตัส สำนักงานใหญ่
79
  18/05/2561  
  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
80
  19/05/2561  
  บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย)จำกัด
81
  22/05/2561  
  Feilo Sylvania (Thailand) Limited
82
  22/05/2561  
  บริษัท ไอท้อปพลัส จำกัด
83
  23/05/2561  
  บริษัท TRC Motorsport
84
  23/05/2561  
  นาย บรรจง ชุติกุศล
85
  28/05/2561  
  บมจ ไทยโพลีคอนส์ จำกัด
86
  30/05/2561  
  บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม
87
  30/05/2561  
  บริษัทคาสแค็ท คลับ จำกัด
88
  02/06/2561  
  Feilo Sylvania (Thailand) Limited
89
  05/06/2561  
  บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน )
90
  05/06/2561  
  บริษัท ไทยรีเซอร์วิสเซส จำกัด
91
  07/06/2561  
  สถาบันสอนภาษาไอจีเนียส
92
  11/06/2561  
  คุณรัฐพิสิษฐ์ ศรีนวล
93
  11/06/2561  
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
94
  12/06/2561  
  Human Consulting Co.,Ltd.
95
  12/06/2561  
  บริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด
96
  14/06/2561  
  HazChem Logistics Management Co., Ltd.
97
  18/06/2561  
  บริษัท ย่งไทยการยาง จำกัด
98
  19/06/2561  
  บริษัท ไทยออดิท เดอะทรูธ จํากัด
99
  20/06/2561  
  บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
100
  20/06/2561  
  บริษัท กลาสฟอร์มแมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
101
  20/06/2561  
  บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
102
  20/06/2561  
  บริษัท กลาสฟอร์มแมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
103
  22/06/2561  
  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค สำนักงานใหญ่
104
  24/06/2561  
  บริษัท ฮั่งเซ่งฮง อยู่
105
  05/07/2561  
  Chevron Thailand Exploration & Production, Ltd.
106
  23/10/2561  
  บริษัท ดี.เอช.แมนชั่น จำกัด