โรงเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์แล้ว


ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รายชื่อโรงเรียน /หน่วยงาน /วัด ที่รับคอมพิวเตอร์
จังหวัด
จำนวนคอมพิวเตอร์ (ชุด)
1
  2/01/2567  
  โรงเรียนวัดนาแก้ว.
   อ.เกาะคา จ.ลำปาง
1
2
  2/01/2567  
  กลุ่มสะพานบุญแบ่งปัน
   อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
5
3
  2/01/2567  
  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บำรุง”
   อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
15
4
  3/01/2567  
  โรงเรียน​หนอง​กระ​แหล่ง​กระ​เดา​วิทยา​
   อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
14
5
  3/01/2567  
  โรงเรียน​หนอง​กระ​แหล่ง​กระ​เดา​วิทยา​
   อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
14
6
  5/01/2567  
  โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา
   อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
30
7
  10/01/2567  
  โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
   อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
12
8
  11/01/2567  
  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
   อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
20
9
  12/01/2567  
  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
   อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
20
10
  12/01/2567  
  โรงเรียนผึ้งวิทยาคม
   อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
35
11
  17/01/2567  
  โรงเรียนบ้านช่องแมว
   อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
5
12
  17/01/2567  
  โรงเรียนบ้านโนนขุยสามัคคี
   อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
10
13
  18/01/2567  
  โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
   อ.กุดบาก จ.สกลนคร
65
14
  19/01/2567  
  โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก.
   อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
10
15
  19/01/2567  
  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต2
   อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
12
16
  19/01/2567  
  โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา
   อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
40
17
  20/01/2567  
  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต2
   อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
12
18
  26/01/2567  
  โรงเรียนบ้านไหล่สูง.
   อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
15
19
  26/01/2567  
  โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
   อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
30
20
  26/01/2567  
  โรงเรียนผังปาล์ม
   อ.มะนัง จ.สตูล
12
21
  29/01/2567  
  โรงเรียนบ้านไหล่สูง
   อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
2
22
  29/01/2567  
  ศูนย์เด็กเล็ก อบต.หัวง้ม
   อ.พาน จ.เชียงราย
15
23
  31/01/2567  
  โรงเรียนบ้านหนองกุง
   อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
5
24
  1/02/2567  
  โรงเรียนบ้านหนองกุง
   อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
5
25
  2/02/2567  
  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
   อ.พนม จ.
20
26
  5/02/2567  
  โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง
   อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
15
27
  7/02/2567  
  โรงเรียนวัดสารอด
   อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
5
28
  7/02/2567  
  โรงเรียนบ้านตาหล่ำ
   อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
12
29
  8/02/2567  
  โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด
   อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
30
30
  8/02/2567  
  โรงเรียนบ้านโคกนิยมโนนสวาท
   อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
8
31
  8/02/2567  
  โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม
   อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
8
32
  8/02/2567  
  โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย
   อ.ตระการพืชผล จ.
15
33
  8/02/2567  
  โรงเรียนโนนสะเดา
   อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
25
34
  9/02/2567  
  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก
   อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
20
35
  12/02/2567  
  โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม
   อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
25
36
  13/02/2567  
  โรงเรียนบ้านชำโสม
   อ.เมือง จ.จันทบุรี
10
37
  13/02/2567  
  โรงเรียนบ้านโพนขวาว สพป.อำนาจเจริญ
   อ.หัวตะพาน  จ.
10
38
  14/02/2567  
  ศศช.บ้านจกปก
   อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
1
39
  14/02/2567  
  ศศช.บ้านสบหาด
   อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
1
40
  14/02/2567  
  ศศช.บ้านแม่ระอานอก
   อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
1
41
  14/02/2567  
  ศศช.บ้านห้วยยาบ
   อ.นันทบุรี จ.เชียงใหม่
1
42
  14/02/2567  
  ศศช.บ้านห้วยไก่ป่า
   อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
1
43
  14/02/2567  
  ศศช.บ้านฉุ้ยมอ
   อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
1
44
  14/02/2567  
  ศศช.บ้านห้วยขนุน
   อ.นันทบุรี จ.เชียงใหม่
1
45
  14/02/2567  
  ศศช.บ้านลูกูดู
   อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
1
46
  15/02/2567  
  โรงเรียนบ้านชะแงะ
   อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
10
47
  16/02/2567  
  บริษัท รวยถาวร เคเทอริ่ง จำกัด
   อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
20
48
  19/02/2567  
  โรงเรียนบ้านยางช้า
   อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
20
49
  22/02/2567  
  โรงเรียนด่านขุนทด
   อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
5
50
  22/02/2567  
  โรงเรียนบ้านหนองไผ่
   อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
12
51
  22/02/2567  
  โรงเรียนบ้านหนองไผ่
   อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
12
52
  24/02/2567  
  โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ
   อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
7
53
  24/02/2567  
  โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง
   อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
20
54
  27/02/2567  
  โรงเรียนบ้านสันติวัน
   อ.พาน จ.เชียงราย
10
55
  1/03/2567  
  โรงเรียนวัดสระบัว
   อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
40
56
  2/03/2567  
  โรงเรียนบ้านสะพานหิน .
   อ.เถิน จ.ลำปาง
10
57
  2/03/2567  
  สพป.เชียงใหม่ เขต 5
   อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
15
58
  4/03/2567  
  โรงเรียนบ้านปะกาลือสง
   อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
23
59
  5/03/2567  
  โรงเรียนวัดใหม่ หนองคต (ราษฏร์แต่งตั้ง)
   อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
4
60
  5/03/2567  
  โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด
   อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
13
61
  5/03/2567  
   โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก สพป.อุดรธานี เขต 3
   อ. จ.อุดรธานี
11
62
  7/03/2567  
  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
   อ.เมือง จ.อุดรธานี
20
63
  8/03/2567  
  โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น
   อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
10
64
  8/03/2567  
  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง
   อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
12
65
  8/03/2567  
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)
   อ.เมืองหนองบัวลำภู  จ.หนองบัวลำภู
28
66
  8/03/2567  
  โรงเรียนบ้านดู่พงษ์
   อ.สันติสุข จ.น่าน
12
67
  8/03/2567  
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
   อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
20
68
  11/03/2567  
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
   อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
10
69
  12/03/2567  
  คุณ เอกรินทร์ ภาประชุม
   อ. จ.กรุงเทพมหานคร
1
70
  13/03/2567  
  นักวิทยุสมัครเล่นมดงานสป.59 (จิตอาสา)
   อ. จ.สมุทรสงคราม
12
71
  13/03/2567  
  โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล
   อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
20
72
  14/03/2567  
  โรงเรียนบ้านยะออ
   อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
2
73
  14/03/2567  
  โรงเรียนสนมวิทยาคาร
   อ.สนม จ.สุรินทร์
60
74
  14/03/2567  
  วิทยาลัยเทคนิควังน้ําเย็น
   อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
35
75
  18/03/2567  
  คุณ พิมพกานต์ คงนาม
   อ.จตุจักร  จ.กรุงเทพมหานคร
1
76
  18/03/2567  
  โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา
   อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
11
77
  18/03/2567  
  โรงเรียนบ้านสาวแล
   อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
21
78
  21/03/2567  
  โรงเรียนบ้านหนองหว้า ""คุรุราษฎร์เสริมวิทย์""
   อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
7
79
  21/03/2567  
  โรงเรียนบ้านควนหรัน
   อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
22
80
  21/03/2567  
  โรงเรียนบ้านโสกใหญ่
   อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
19
81
  21/03/2567  
  โรงเรียนบ้านยาง
   อ.กระลัง จ.บุรีรัมย์
15
82
  22/03/2567  
  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
   อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
13
83
  23/03/2567  
  โรงเรียนบ้านสว่าง
   อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
6
84
  23/03/2567  
  โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ
   อ.สว่างดินแดน จ.สกลนคร
10
85
  24/03/2567  
  โรงเรียนบ้านโป่งคอม
   อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว
27
86
  27/03/2567  
  โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี
   อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
6
87
  28/03/2567  
  โรงเรียนบ้านบุ่ง
   อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
15
88
  30/03/2567  
  โรงเรียนบ้านวังเกษตร
   อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
10
89
  30/03/2567  
  โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ)
   อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา
15
90
  31/03/2567  
  โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า (เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์)
   อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
6
91
  1/04/2567  
  โรงเรียนบ้าน​หนอง​พลวง
   อ.เมือง จ.นครราชสีมา
10
92
  1/04/2567  
  โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์
   อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธ์
5
93
  1/04/2567  
  โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา
   อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา
20
94
  9/04/2567  
  โรงเรียนบ้านหนองไผ่
   อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธ์
2
95
  9/04/2567  
  โรงเรียนห้วยทรายวิทยา
   อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
10
96
  9/04/2567  
  โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
   อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
5
97
  10/04/2567  
  โรงเรียนบ้านโคกเพชร
   อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
10
98
  11/04/2567  
  โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
   อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
10
99
  11/04/2567  
  โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา
   อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธ์
3
100
  11/04/2567  
  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา
   อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
10
101
  12/04/2567  
  โรงเรียนบ้านซำป่ารัง
   อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
2
102
  13/04/2567  
  โรงเรียนบ้านกาแนะ
   อ.เมือง จ.นราธิวาส
10
103
  13/04/2567  
  โรงเรียนบ้านโคกแมน
   อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
16
104
  13/04/2567  
  โรงเรียนบ้านปูตะ
   อ.ยี่งอ  จ.นราธิวาส
10
105
  22/04/2567  
  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
   อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
10
106
  23/04/2567  
  โรงเรียนบ้านโคกเพชร
   อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
10
107
  23/04/2567  
  โรงเรียนบ้านดงคำ
   อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
15
108
  27/04/2567  
  โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล
   อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
5
109
  29/04/2567  
  โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
   อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
1
110
  29/04/2567  
  โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร
   อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น
15
111
  1/05/2567  
  โรงเรียนบ้านนาโอน
   อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
10
112
  1/05/2567  
  โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง
   อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
20
113
  1/05/2567  
  โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน
   อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
11
114
  1/05/2567  
  โรงเรียนบ้านละหาน
   อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
5
115
  2/05/2567  
  โรงเรียนบ้านกุดเรือ
   อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
15
116
  3/05/2567  
  โรงเรียนบ้านลาเมาะ
   อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
5
117
  3/05/2567  
  โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร
   อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
10
118
  3/05/2567  
  โรงเรียนวัดวังเรือน
   อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
10
119
  4/05/2567  
  โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจิรญ
   อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
3
120
  7/05/2567  
  โรงเรียนบ้านสระเกษ
   อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
3
121
  8/05/2567  
  โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ
   อ.พานทอง จ.ชลบุรี
20
122
  10/05/2567  
  โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก สพป ศรีสะเกษ เขต 4
   อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
15
123
  10/05/2567  
  โรงเรียนบ้านวังแสง
   อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
3
124
  17/05/2567  
  โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ
   อ.เมือง จ.นครราชสีมา
0
125
  20/05/2567  
  โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์)
   อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
12
126
  23/05/2567  
  โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
   อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
15
127
  23/05/2567  
  โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ
   อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
5
128
  23/05/2567  
  โรงเรียนบ้านอีโยะ
   อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
3
รวมจำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (ชุด) 
1637