นามผู้บริจาค


ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รายชื่อ /บริษัท/หน่วยงาน ผู้บริจาค
1
  02/01/2567  
  องค์การอินเตอร์นิวส์
2
  03/01/2567  
  บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
3
  04/01/2567  
  บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
4
  06/01/2567  
  บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
5
  09/01/2567  
  บริษัท แลนโทร (ประเทศไทย) จำกัด
6
  09/01/2567  
  บริษัท แลนโทร (ประเทศไทย) จำกัด
7
  11/01/2567  
  บริษัท นิวตั้น ฟู้ด อิควิปเม้นท์ จำกัด
8
  11/01/2567  
  บริษัท ฟิวเจอร์ล็อค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
9
  11/01/2567  
  บริษัท ฟิวเจอร์ล็อค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
10
  11/01/2567  
  บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค จำกัด
11
  11/01/2567  
  คุณ ปริญารัตน์
12
  12/01/2567  
  คุณ ธัญวรรณ ศรีประเสริฐ
13
  15/01/2567  
  คุณ ปิยะธิดา อธิสุข
14
  16/01/2567  
  โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม
15
  16/01/2567  
  มูลนิธิประภัสสรคุณธรรม
16
  17/01/2567  
  บริษัท สำนักกฎหมาย เซาธ์ เอเชีย จำกัด
17
  18/01/2567  
  คุณ กิตติพิชญ์ ขุนแก้ว
18
  18/01/2567  
  สภาคริสตจักรในประเทศไทย
19
  18/01/2567  
  คุณ นพดล ทวีทำนุสิน
20
  19/01/2567  
  บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
21
  19/01/2567  
  บริษัท เอ็มเอสไอจี เซอร์วิส แอนด์ แอดจัสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
22
  19/01/2567  
  บริษัท คาล์ม ซี เซอร์วิส จำกัด
23
  23/01/2567  
  บริษัท สุพรีมา คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
24
  23/01/2567  
  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม
25
  23/01/2567  
  บริษัทเอดีเค ไทย จำกัด
26
  23/01/2567  
  บริษัท เอดีเค ไทย จำกัด
27
  24/01/2567  
  บริษัท โพลีเมอร์ มาสเตอร์ จำกัด
28
  24/01/2567  
  มูลนิธิดวงประทีป
29
  25/01/2567  
  คุณ เต็มศักดิ์
30
  25/01/2567  
  บริษัท บอสสาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
31
  25/01/2567  
  โรงพยาบาลนครธน
32
  26/01/2567  
  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
33
  26/01/2567  
  บริษัท พี.เอส.โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
34
  27/01/2567  
  บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
35
  27/01/2567  
  บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
36
  30/01/2567  
  คุณ ปิยะธิดา อธิสุข
37
  30/01/2567  
  สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
38
  30/01/2567  
  บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
39
  31/01/2567  
  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
40
  31/01/2567  
  บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
41
  31/01/2567  
  บริษัท แก็ดเจ็ต​ วิลล่า จำกัด
42
  31/01/2567  
  มูลนิธิดวงประทีป
43
  01/02/2567  
  บริษัท บิลเลี่ยน โลจิสติกส์ จำกัด
44
  01/02/2567  
  บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานใหญ่
45
  01/02/2567  
  บริษัท วี.เมน ฟิลล์(ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
46
  01/02/2567  
  บริษัท บิลเลี่ยน โลจิสติกส์ จำกัด
47
  01/02/2567  
  บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานใหญ่
48
  02/02/2567  
  คุณ วารณี ปิยะวัฒนวิโรจน์
49
  05/02/2567  
  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
50
  05/02/2567  
  บริษัท เอดีเค ไทย จำกัด
51
  05/02/2567  
  บริษัท เอดีเค คอนเน็กท์ (ประเทศไทย) จำกัด
52
  06/02/2567  
  บริษัท เอ็มเอ็มซี ฮาร์ดเมทัล (ประเทศไทย) จำกัด
53
  06/02/2567  
  มูลนิธิดวงประทีป
54
  07/02/2567  
  บริษัท โซจิทสึ (ประเทศไทย) จำกัด
55
  08/02/2567  
  บริษัท ก.เจริญการโยธา จำกัด
56
  08/02/2567  
  บริษัท รีนุส โลจิสติกส์ จำกัด
57
  09/02/2567  
  มูลนิธิดวงประทีป
58
  09/02/2567  
  มูลนิธิดวงประทีป
59
  12/02/2567  
  ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย
60
  12/02/2567  
  บริษัท แอพส์ฟายเออร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
61
  12/02/2567  
  AppsFlyer (Thailand) Limited (Head Office)
62
  12/02/2567  
  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
63
  13/02/2567  
  บริษัท เอ็มบีเอ็มจี คอร์ปอเรท โซลูชั่นส์ จำกัด
64
  13/02/2567  
  อธิบดีกรมราชทัณฑ์
65
  14/02/2567  
  บริษัท สยามไอซิน จํากัด
66
  14/02/2567  
  มูลนิธิดวงประทีป
67
  14/02/2567  
  มูลนิธิดวงประทีป
68
  15/02/2567  
  International Committee of the Red Cross (ICRC)
69
  15/02/2567  
  บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด
70
  17/02/2567  
   บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
71
  19/02/2567  
  บริษัท 1577 โฮมชอปปิ้ง จำกัด
72
  19/02/2567  
  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
73
  20/02/2567  
  บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
74
  20/02/2567  
  บริษัท ฟอร์เทรีย (ประเทศไทย) จำกัด
75
  20/02/2567  
  มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT Foundation Thailand)
76
  21/02/2567  
  บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม เอเชีย จำกัด
77
  21/02/2567  
  บริษัท สตาร์ซอฟต์ โซลูชั่นส์ จำกัด สำนักงานใหญ่
78
  21/02/2567  
  บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด
79
  21/02/2567  
  บริษัท ซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
80
  21/02/2567  
  บริษัทซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม อินแลนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
81
  22/02/2567  
  บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด
82
  22/02/2567  
  บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
83
  23/02/2567  
  บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
84
  23/02/2567  
  บริษัท ไดก้า (ไทย) จำกัด
85
  24/02/2567  
  บริษัท กราฟิก ออโตเมชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
86
  24/02/2567  
  มูลนิธิดวงประทีป
87
  26/02/2567  
  บริษัท สยามสำลี จำกัด
88
  27/02/2567  
  บริษัท แอ๊ดด้าฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
89
  27/02/2567  
  บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
90
  27/02/2567  
  บริษัท แอพส์ฟายเออร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
91
  27/02/2567  
  บริษัท เบเยอร์ จำกัด
92
  27/02/2567  
  บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
93
  28/02/2567  
  คุณ นนทพัทธ์ เทพพรพิทักษ์
94
  28/02/2567  
  บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม เอเชีย จำกัด
95
  28/02/2567  
  วัดบ้านเซเวียร์
96
  28/02/2567  
  มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
97
  28/02/2567  
  มูลนิธิดวงประทีป
98
  28/02/2567  
  มูลนิธิดวงประทีป
99
  29/02/2567  
  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แทก เคาเซิล จำกัด
100
  29/02/2567  
  บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด
101
  01/03/2567  
  เมโทรกรุ๊ป
102
  01/03/2567  
  บริษัท ซิมญ่า แล็บส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
103
  02/03/2567  
  องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
104
  02/03/2567  
  บริษัท ซิมญ่าแล็บส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
105
  04/03/2567  
  คุณสุพล แก้วบรรพต และครอบครัว
106
  04/03/2567  
  บริษัท ทีโรลิทไทยไดมอนด์ จำกัด
107
  05/03/2567  
  บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
108
  05/03/2567  
  บริษัท จาโกต้า บราเดอร์ส เทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
109
  06/03/2567  
  ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
110
  06/03/2567  
  บริษัท ยานยนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
111
  07/03/2567  
  บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
112
  07/03/2567  
  บริษัท แฮลเซี่ยนเทคโนโลยี่ จำกัด มหาชน
113
  07/03/2567  
  บริษัท แฮลเซี่ยนเทคโนโลยี่ จำกัด มหาชน
114
  07/03/2567  
  มูลนิธิดวงประทีป
115
  07/03/2567  
  มูลนิธิดวงประทีป
116
  08/03/2567  
  บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
117
  08/03/2567  
  บริษัท กรุง ไทย-แอก ซ่า ประกันชีวิต จำกัด
118
  09/03/2567  
  บริษัท นวสยามสตีล จำกัด
119
  09/03/2567  
  บริษัท นวสยามสตีล จำกัด
120
  12/03/2567  
  บริษัท โรโตเมทริกส์ (เอสอี เอเซีย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
121
  12/03/2567  
  บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
122
  14/03/2567  
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
123
  14/03/2567  
  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
124
  14/03/2567  
  นิติบุคคลอาคารจุลดิศแมนชั่น
125
  14/03/2567  
  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
126
  18/03/2567  
  บริษัท ท็อปฟีดมิลล์ จำกัด
127
  18/03/2567  
  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด
128
  19/03/2567  
  บริษัท เอดีเค ไทย จำกัด
129
  19/03/2567  
  บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด
130
  19/03/2567  
  บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
131
  21/03/2567  
  องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women)
132
  21/03/2567  
  สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
133
  21/03/2567  
  มูลนิธิดวงประทีป
134
  21/03/2567  
  มูลนิธิดวงประทีป
135
  22/03/2567  
  บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
136
  22/03/2567  
  บริษัท เอ็มเอชซีบี คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
137
  22/03/2567  
  บริษัท ซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานใหญ่
138
  25/03/2567  
  บริษัท เบเยอร์ จำกัด
139
  26/03/2567  
  บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
140
  26/03/2567  
  บริษัท เศรษฐีวรรณ พัฒนาการ จำกัด
141
  26/03/2567  
  บริษัท เศรษฐีวรรณ การเคหะ จำกัด
142
  26/03/2567  
  มูลนิธิดวงประทีป
143
  26/03/2567  
  มูลนิธิดวงประทีป
144
  28/03/2567  
  บริษัท นันทวัน จำกัด
145
  28/03/2567  
  บริษัท ฟีดแบค 180 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
146
  29/03/2567  
  บริษัท กิจศิริซีเมนต์ จำกัด
147
  29/03/2567  
  บริษัท นทลิน จำกัด
148
  29/03/2567  
  บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
149
  30/03/2567  
  บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
150
  01/04/2567  
  บริษัท ดีดับเบิ้ลยูพี ซิตี้สเปซ จำกัด
151
  01/04/2567  
  คุณหญิง
152
  02/04/2567  
  บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
153
  02/04/2567  
  บริษัท สยามไอซิน จํากัด
154
  03/04/2567  
  บริษัท ออร์โร่ โฮม จำกัด
155
  03/04/2567  
  Radisson Suites Bangkok Sukhumvit Hotel
156
  04/04/2567  
  บริษัท เศรษฐีวรรณ พัฒนาการ จำกัด
157
  04/04/2567  
  บริษัท เกียรติฟ้า จำกัด
158
  05/04/2567  
  บริษัท เทเลไดเร็ค เทเลคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
159
  05/04/2567  
  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แทก เคาเซิล จำกัด
160
  05/04/2567  
  บริษัท ยูโรเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
161
  08/04/2567  
  บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
162
  10/04/2567  
  ista SE
163
  10/04/2567  
  บริษัท ทีโรลิท ไทย ไดมอนด์ จำกัด
164
  17/04/2567  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ)
165
  18/04/2567  
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
166
  18/04/2567  
  บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด
167
  19/04/2567  
  ลิลลี่ เฮาส์ แมนชั่น
168
  19/04/2567  
  บริษัท ฟิวเจอร์ เทคโนโลยี ซัพพลาย จำกัด
169
  23/04/2567  
  บริษัท โรโตเมทริกส์ (เอสอี เอเซีย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
170
  23/04/2567  
  บริษัท โทโทล โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด
171
  24/04/2567  
  คุณ วราพร
172
  24/04/2567  
  บริษัท กิจศิริซีเมนต์ จำกัด
173
  25/04/2567  
  International Finance Corporation
174
  25/04/2567  
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
175
  26/04/2567  
  บริษัท ยูไนท์ มีเดีย จำกัด
176
  26/04/2567  
  คุณ วิไลพร
177
  26/04/2567  
  บริษัท เทพ จำกัด
178
  27/04/2567  
  บริษัท กราฟิก ออโตเมชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
179
  29/04/2567  
  บริษัท โตโยต้า โบโชคุ ฟิลเทรชั่น ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
180
  29/04/2567  
  บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
181
  29/04/2567  
  บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
182
  30/04/2567  
  องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women)
183
  01/05/2567  
  บริษัท เทเลไดเร็ค เทเลคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
184
  02/05/2567  
  คุณ สุณี หาญวงศ์ไพบูลย์
185
  02/05/2567  
  บริษัท เทเลไดเร็ค เทเลคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
186
  02/05/2567  
  บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ( มหาชน )
187
  03/05/2567  
  บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด
188
  03/05/2567  
  บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
189
  03/05/2567  
  บริษัท กฤษฎาออโต้ จำกัด
190
  07/05/2567  
  บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเชีย จำกัด
191
  07/05/2567  
  คุณอุดม ศรีมหาโชตะ
192
  07/05/2567  
  บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
193
  08/05/2567  
  บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด
194
  10/05/2567  
  บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
195
  10/05/2567  
  บริษัท เค.เอ็ม. เคมีคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
196
  10/05/2567  
  บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
197
  10/05/2567  
  บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโนโลยี่ จำกัด
198
  11/05/2567  
  บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
199
  11/05/2567  
  บริษัท วอเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด
200
  13/05/2567  
  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
201
  13/05/2567  
  บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด
202
  13/05/2567  
  
203
  13/05/2567  
  บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
204
  13/05/2567  
  โรงพยาบาล จักษุกรุงเทพ
205
  13/05/2567  
   บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จำกัด
206
  13/05/2567  
   บริษัท RCL FEEDER PTE LTD
207
  13/05/2567  
   กลุ่มบริษัท RCL GROUP
208
  14/05/2567  
  บริษัท ไอท้อปพลัส จำกัด
209
  14/05/2567  
  บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
210
  14/05/2567  
  บริษัท อาร์ซีแอลเอส จำกัด
211
  15/05/2567  
  บริษัท นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง จำกัด
212
  15/05/2567  
  บริษัท ที.วี.ซี คาร์แคร์ จำกัด
213
  15/05/2567  
  บริษัท นวพรโอเปอเรชั่น จำกัด
214
  15/05/2567  
  บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
215
  16/05/2567  
  บริษัท โฟคัสแล็บ จำกัด และ พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
216
  16/05/2567  
  บริษัท รักษาความปลอดภัยบริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
217
  17/05/2567  
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
218
  17/05/2567  
  บริษัท ดีดับเบิ้ลยูพี ซิตี้สเปซ จำกัด
219
  18/05/2567  
  บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
220
  20/05/2567  
  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
221
  20/05/2567  
  บริษัท วี บราเดอร์ อินดัสตรี้ จำกัด
222
  21/05/2567  
  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ
223
  21/05/2567  
  บริษัท โกไทยแลนด์ ทัวร์ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
224
  21/05/2567  
  บริษัท ไทยเทเลคอมมิวนิเคชั่น อินดัสทรี จำกัด
225
  23/05/2567  
  บริษัท สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล จำกัด
226
  23/05/2567  
  บริษัท ดีดับเบิ้ลยูพี ซิตี้สเปซ จำกัด
227
  24/05/2567  
  คุณ อำนวย เมฆชมพู
228
  24/05/2567  
  บริษัท โปรเซส อินทีเรีย แปลนเนอร์ จำกัด
229
  25/05/2567  
  คุณ กนกเนตร รัตนจันท
230
  25/05/2567  
  บริษัท สํานักกฎหมายธรรมนิติ จํากัด
231
  25/05/2567  
  บริษัท สํานักกฎหมายธรรมนิติ จํากัด
232
  25/05/2567  
  บริษัท สํานักกฎหมายธรรมนิติ จํากัด
233
  27/05/2567  
  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
234
  27/05/2567  
  บริษัท เฮลธ์ดีดี จำกัด
235
  27/05/2567  
  บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
236
  27/05/2567  
  บริษัท ไทยเทเลคอมมิวนิเคชั่น อินดัสทรี จำกัด
237
  28/05/2567  
  บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
238
  28/05/2567  
  คุณ กึกก้อง ฤกษ์ลัภนะนนท์
239
  29/05/2567  
  บริษัท โนเบิล เรสเตอท์รองต์ จำกัด
240
  29/05/2567  
  Transitions Optical (Thailand)
241
  30/05/2567  
  บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
242
  03/06/2567  
  คุณไพสิฐ สัตยพงศาภรณ์
243
  04/06/2567  
  บริษัท อีจิซเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
244
  21/06/2567  
  มูลนิธิดวงประทีป